30 de maig 2009

EL GRAVAT APLICAT A LA JOIERIA


Per Imma Gibert
Taller d'iniciació al gravat amb perclorur sobre coure aplicat a la joieria.