12 de febrer 2011

Ceràmica. Esgrafiat i socarrat
Olga Pibernat, ceramista

La tècnica de l'esgrafiat s'aplica als murs i damunt de rajoles de fang preparades amb dues capes de diferent color. Es fa la incisió o el gratatge amb un estilet damunt el cos de l'objecte superficial de manera que queda al descobert la capa inferior.

El socarrat es prepara sobre una placa de fang blanc, on s'hi pinten motius en vermell i negre decorant la rajola o la peça prèviament preparada.