11 de desembre 2010

Ex-Libris i estampació amb linòleum
Elisabet Medina, pintora i il·lustradora

L'ex-libris, una petita obra d'art. Personalització de llibres: a partir d'un dibuix on es mostren imatges característiques de l'autor o del destinatari, s'elabora el segell identificatiu.
La marca per diferenciar un objecte i deixar la pròpia empremta és molt antiga. Amb el modernisme es renova l'exlibrisme contemporani i a finals de segle XX s'amplien les tècniques de realització i reproducció.