31 de maig 2011

Taller d'estiu per a nois i noies


del 27 de juny al 15 de juliol de 2011

de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h

edat: de 10 a 14 anys

En aquest taller es vol fomentar i fer créixer l’interès artístic dels nois i noies. Potenciar la creació i la imaginació. Practicar l’observació de l’entorn, estimular l’anàlisi prèviament a l’aplicació de les tècniques sobre els materials.

Aprendre a compartir l’espai i promoure el treball en equip, afavorint les relacions interpersonals.

Es treballarà el dibuix, la pintura, la il·lustració, l'escultura i també la ceràmica, el paper mâché, l'enquadernació, el mosaic i altres tècniques.

Farem també una màscara, un mòbil, un mosaic, un ex-libris i la il·lustració d'un conte, entre altres coses que us engrescaran molt.