24 d’abril 2010

Taller d'ex-Libris i linòleum


per Elisabet Medina
L'ex-Libris és una inscripció, generalment il·lustrada que identifica el propietari d'un llibre.
Aquesta marca es posa darrere de la coberta d'un llibre en forma d'estampa, vinyeta o il·lustració. Hi ha dues classes d'ex-Libris, els manuscrits i els estampats, al taller treballem els estampats.