08 de maig 2010

Il·lustració d'un poema amb aquarel·laElisabet Medina, il·lustradora
Creació d'una imatge a partir d'un text en forma de poema o de conte. Es treballa la composició de la imatge i del text a més de l'impacte gràfic. S'utilitzen diversos recursos com els caplletres, les cenefes, les indianes, lletres il·lustrades i altres elements. Es coloreja amb aquarel·la i s'hi poden aplicar altres tècniques d'il·luminació, fins i tot amb pa d'or. També es treballa el tractament de la tipografia dins el conjunt plàstic i la seva aplicació.